Uwaga Rodzice – dyżur wakacyjny

Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy

Drodzy Rodzice w dniach 1-12 czerwca br. będziemy zbierać od Państwa zgłoszenia  dzieci na dyżur wakacyjny.

Jest to na razie próba organizacji dyżuru i plan do realizacji  z uwzględnieniem możliwości kadrowych (urlopy nauczycieli i pracowników obsługi).

 Dyżur będzie zorganizowany w naszym przedszkolu, i nie mamy na razie żadnych rekomendacji co do warunków, jakie będą obowiązywały placówki oświatowe w miesiącach letnich. Zakładamy więc obowiązujące aktualnie normy, a wiec  ograniczona ilość dzieci w grupach  maksymalnie do 12 dzieci.

Prosimy więc bardzo rozważnie podejmować decyzje, które muszą wynikać z realnej potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem podczas wykonywania obowiązków zawodowych obojga pracujących rodziców, oraz zachowanie reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnych obowiązujących przepisów.

Z uwagi na konieczność przygotowania placówki do organizacji nowego roku szkolnego dyżur wakacyjny kończy się 21 sierpnia.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną
w dn. 01-12 czerwca br. wg schematu

1. imię, nazwisko dziecka: ………………………………

2.  data : od……. …do …………….lipca

3. data : od……….. do …………….sierpnia

4. godziny pobytu w przedszkolu:  ………..………..

Informujemy także, że w przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci, będą podejmowane działania kwalifikujące (np. zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców o wykonywaniu pracy  w czasie  zgłoszenia na dyżur, itp.). Po przyjęciu zgłoszeń będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach niezbędnych do organizacji dyżuru (wzór karty zgłoszenia, realizacja i wysokość opłat za wyżywienie).