Punkt Wczesnej Interwencji

Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy

Punkt Wczesnej Interwencji udziela pomocy specjalistycznej dzieciom na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Obejmujemy opieką dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami:

– całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera;

– niepełnosprawnością ruchową;

– niepełnosprawnością intelektualną;

– słabosłyszące;

– słabowidzące.

Pomagamy poprzez oddziaływania terapeutyczne indywidualne i grupowe:

– terapię logopedyczną;

– terapię pedagogiczną;

– terapię polisensoryczną;

– fizjoterapię;

– gimnastykę korekcyjną;

– konsultacje psychologiczne.