Ogłoszenie dla Rodziców w sprawie organizacji pracy przedszkola od 26 marca 2020 r.

Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy

Szanowni Państwo!

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, od 26 marca 2020 będziemy prowadzili zdalne nauczanie. W ramach naszych działań będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zdalne prowadzenie rewalidacji z zakresu kształcenia specjalnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z decyzjami MEN bardzo proszę o określenie możliwości korzystania przez Państwa z urządzeń cyfrowych z dostępem do Internetu, umożliwiającym odbiór informacji przekazywanych przez nauczycieli i specjalistów. Informacja ta jest niezbędna dla zorganizowania przez dyrektora możliwości realizacji podstawy programowej. W związku z tym proszę o przesłanie na adresy e-mail poszczególnych grup stwierdzenia: Rodzic dziecka (imię i nazwisko dziecka) ma możliwość korzystania z przesyłanych materiałów za pośrednictwem Internetu. Rodzic dziecka (imię i nazwisko dziecka) nie ma możliwości korzystania z przesyłanych materiałów za pośrednictwem Internetu.

Adresy:

oddział Sówki przedsz.sowki@wp.pl

oddział Misie przedsz.misie@wp.pl

oddział Żółwiki przedsz.zolwiki@wp.pl

oddział Jeżyki przedsz.jezyki@wp.pl

oddział Krasnale przedsz.krasnale@wp.pl

oddział Biedronki przedsz.biedronki@wp.pl

oddział Motyle przedsz.motyle@wp.pl

oddział Żabki przedsz.zabki@wp.pl

oddział Tygrysy przedsz.tygrysy@wp.pl

dzieci uczęszczające do Punktu Wczesnej Interwencji przedsz.wwr@wp.pl

Równocześnie informuję, że zostaliśmy zobligowani do stworzenia bazy numerów telefonów/e-maili Państwa, potrzebnych do przygotowania zdalnej realizacji programów nauczania. W/w informacje proszę przesłać do 25 marca 2020 r.

Dyrektor Przedszkola

Joanna Gawryszewska