O nas

Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy

Historia

Historia przedszkola rozpoczęła się 1 września 1986 roku od powołania Pani Danuty Wojnarowicz na stanowisko dyrektora oraz zatrudnienia pierwszych pracowników. To dzięki ich staraniom Przedszkole Publiczne nr 3 zostało oddane do użytku 4 stycznia 1987 roku.
Przełomową datą w historii przedszkola był dzień 14 czerwca 1995 roku, kiedy w wyniku wieloletnich starań Rady Pedagogicznej, placówce nadano imię Jana Brzechwy. Rok szkolny 1998/1999 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne, tym razem wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Przedszkole stało się, jedyną w gminie i okolicy, placówką o charakterze integracyjnym na poziomie edukacji
przedszkolnej. Zmieniło swoją nazwę na: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 imienia Jana Brzechwy w Błoniu a Kaczka Dziwaczka stała się jego logo.

W roku szkolnym 2002/2003 rozszerzono ofertę edukacyjną przedszkola i utworzono ponownie jeden oddział całodzienny dla dzieci 3-5-letnich, zaspakajając tym samym oczekiwania rodziców. Z roku na rok potrzeby środowiska rosły, a liczba oddziałów zwiększała się systematycznie. Od chwili powstania przedszkola do 30 sierpnia 2008 roku, a więc przez 22 lata, inicjatorem i realizatorem rozwoju placówki, wprowadzania wszelkich zmian, bogacenia bazy dydaktycznej oraz doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, była Pani Dyrektor Danuta Wojnarowicz. Dzięki jej staraniom przedszkole zyskało uznanie i cieszyło się dobrą opinią w środowisku.

Od 1 września 2008 roku na stanowisko dyrektora przedszkola została powołana Pani Joanna Gawryszewska, biorąc na siebie kultywowanie przedszkolnych tradycji oraz wprowadzanie innowacyjnych pomysłów.

Rok szkolny 2009/2010 był pełen nowych przedsięwzięć. Działalność rozpoczął Punkt Wczesnej Interwencji, zapewniając wielospecjalistyczną pomoc dzieciom już od 0 do 6 roku życia oraz ich rodzinom. Zatrudniono psychologa klinicznego, neurologopedę, pedagoga specjalnego, fizjoterapeutę, dogoterapeutę, psychiatrę dziecięcego i neurologa.

W ostatnich latach w przedszkolu realizowano następujące programy unijne: „Dogonić Europę” (r. szkol. 2010/2011) oraz „Przedszkola jak z Bajki – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Błonie” (r. szkol. 2011/2012), dzięki czemu została wzbogacona baza dydaktyczna i terapeutyczna, powstała mobilna pracownia komputerowa oraz urządzono dodatkową salę dla grupy adaptacyjnej.

W ciągu dość krótkiej, bo zaledwie 30-letniej działalności, przedszkole rozwijało się prężnie i wielokierunkowo. Rozszerzyło ofertę edukacyjną jednocześnie:

– zapewniając jednoroczne przygotowanie przedszkolne dla 5-6-latków,

– obejmując edukacją przedszkolną dzieci 3-5-letnie,

– umożliwiając dzieciom niepełnosprawnym integrację z grupą
rówieśniczą,

– zapewniając pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

– organizując i realizując wczesną wielospecjalistyczną pomoc dziecku
i jego rodzinie,

– prowadząc systematyczne zajęcia adaptacyjne.

Nasze Przedszkole:

1. Ma bardzo dobre warunki lokalowe: 6 sal dydaktycznych oraz 2 oddziały zamiejscowe, 4 gabinety terapeutyczne, 2 szatnie, 2 place zabaw, nowoczesną kuchnię. 
2. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi przygotowującymi się do szkoły.
3. Jest jedynym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi na terenie gminy.
4. Ma doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, Urząd Marszałkowski oraz PFRON.
5. W ramach Punktu Wczesnej Interwencji obejmujemy opieką bardzo małe dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo.
6. Zdobyło wiele wyróżnień i nagród w konkursach i zawodach sportowych na terenie miasta i powiatu.
7. Prowadzi zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków oraz dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi.
8. Organizuje warsztaty metodyczne, zajęcia otwarte i praktyki zawodowe dla studentów.
9. Realizuje wiele programów własnych opracowanych przez kadrę przedszkola.
10. Powołało Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola.

Galeria przedszkola: